Przetargi nieruchomości Skarbu Państwa

Rozporządzenie RM z dnia 13 stycznia 1998 r. (Dz. U. z dnia 21 stycznia 1998 r.)

Przetarg pisemny ograniczony

§ 25.
Pisemny przetarg ograniczony przeprowadza się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.
§ 26.
Do pisemnego przetargu ograniczonego stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4, a ponadto:
1) w ogłoszeniu o przetargu podaje się informację, że przetarg jest ograniczony, oraz rodzaj ograniczeń,
2) komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe, i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych, odpowiednio w siedzibie urzędu rejonowego lub urzędu gminy, nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu,
3) przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w przepisach rozdziału 4.

<< poprzednia strona

następna strona >>