Przetargi nieruchomości Skarbu Państwa

Rozporządzenie RM z dnia 13 stycznia 1998 r. (Dz. U. z dnia 21 stycznia 1998 r.)

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 27.
W przetargach ogłoszonych przed dniem 1 stycznia 1998 r. do czynności podejmowanych po tym dniu stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§ 28.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

<< poprzednia strona

następna strona >>